Buaaah!
Més de 2 milions d’escoltes!! 234.200 oyents!! En 77 països!!

Quin any!! Gràcies!!