El dijous 2 d’abril tancarem la gira a la sala Bikini i les entrades s’estan venent molt de pressa! Després pararé un temps per preparar el proper disc, així que última oportunitat de veure aquesta formació!

Entrades i detalls: pauvallve.com/concerts