CAPÍTOL 8!
A Amsterdam no vaig tocar una cançó meva, vaig fer una cançó que fa molts anys que em flipa!
#Oruga #Casesalaigua #Porros #Bicicletes #SpoilersMusicals #TrabajoEstable #ChetBacker #LumbrerasEnReaggae