u_mä | 26
Un dos tres quatre cinc sis set vuit nou deu onze dotze tretze catorze quinze setze disset divuit dinou vint vint-i-u vint-i-dos vint-i-tres vint-i-quatre vint-i-cinc i...

Vint-i-sis!